Faktaresistens idag

Faktaresistens idag - del 1

Idag när jag läste Omar Makrams debattartikel om muslimers kognitiva dissonans hamnade jag i en argumentation där en person baserade sin världsbild på religiösa antaganden och känslor. Detta är ett fenomen som jag har stött på i många diskussioner och kan förklaras med ordet faktaresistens, ett ord som uppmärksammats mer och mer de senaste åren.

Speciellt bland vetenskapsmän och utbildningscenter.

Faktaresistens är ett tillstånd som innebär att en person vägrar acceptera några andra fakta än de som styrker personens etnocentriska tillvaro, allt annat förkastas som lögn, fabrikationer eller rent av propaganda.
Eller som det står i Nyordslistan:
Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier”

Anledningen till att personer blir faktaresistenta beror på många faktorer men de främsta är ideologiska, politiska eller kommersiella. Grundproblemet som jag stöter på dagligen är att faktaresistens göds av religion. Speciellt de två abrahamitiska: Kristendom och Islam.

Dessa två väldigt närvarande religioners anhängare kämpar med näbbar och klor för att förneka, felbevisa och förvränga vetenskapliga fakta och teorier i ett led att säkerställa sin egna etnocentriska världsbild, baserat på tolkningar av det som står i/sägs om i Bibeln och Koranen. Denna gemensamma nämnare hjälper till att skapa ett debattklimat där klipp från youtube, pseudovetenskapliga texter och personliga åsikter göds som sanningar för att bevisa en värld där jorden är platt, att gravitationen inte finns, att universum är skapat enbart för jorden och att evolutionen är en omöjlighet.

Vetenskapliga fakta som Eratosthenes uträkningar av jordens omkrets, Gallileos observationer, Newtons upptäckter, satelliters och astronauters bilder av jorden, sjöfararnas upptäckter av jordens krökning m.fl. förkastas helt. Även religionens motstånd av nya vetenskapliga upptäckter förnekas och andra tillskrivs som att det är tack vare en religion som dessa gjorts.

De bevis som används är en hög tilltro till att man “känner att detta är rätt”, trots starka, uppenbara argument grundade på vetenskapliga upptäckter och tester av dessa.

Det spelar inte någon roll om en uträkning av jordens omkrets gjorts av 1000 olika personer på 1000 olika sätt, känslan att dessa tester är felaktiga och påhittade är starkare än viljan att ändra sin ståndpunkt.
Begreppet “vetenskaplig teori” attackeras också, främst för att man inte förstår innebörden av det.
En vetenskaplig teori är ett system av definitioner, påståenden (teser), antaganden och/eller modeller som tillsammans ger en möjlig förklaring till ett observerat fenomen och ger upphov till testbara prediktioner. En vetenskaplig teori har undergått rigorösa undersökningar och anses av etablerade forskare inte ha motbevisats av dessa, eller har åtminstone någon form av empiriskt stöd.

I motsats till teori i dagligt tal används ordet inom vetenskap inte som en nära synonym till ordet "gissning". En teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. En vetenskaplig teori skiljer sig från en vetenskaplig hypotes som också är en föreslagen och testbar förklaring men ännu inte har testats rigoröst. En teori behöver inte ge en exakt och komplett beskrivning av verkligheten, utan kan vara giltig på en viss abstraktions- eller organisationsnivå, och kan vara en god approximation endast under vissa förutsättning, exempelvis att vissa idealiseringar och generaliseringar görs. - Wikipedia

En studie genomförd vid University of Cambridge visar att faktaresistens återkommer hos människor oavsett utbildningsnivå eller vetenskapsintresse. Dock visar studien inte om det finns någon gemensam nämnare såsom religiositet, men genom erfarenhet skulle jag kunna påstå att om studien hade tittat efter gemensamma nämnare så hade en stark religiös övertygelse funnits hos de flesta. Också när det gäller graden av utbildning vågar jag påstå att det har en stor betydelse.

Hur ska t.ex. en lärare bemöta faktaresistens i sitt klassrum, där en elev som indoktrinerats av sina föräldrar till en religiös världsbild vägrar acceptera att jorden är sfärisk, roterar runt en stjärna som är 1.392.000 kilometer i diameter och ligger 149.600.000 kilometer bort, utan istället säger att jorden är en stationär platt disk där solen är 6400 km bort och väldigt liten samt roterar runt jorden?

Tyvärr måste det sägas att det finns en paradox vad gäller utbildning kontra religion när det kommer till faktaresistens. Religiösa personer verkar oftare vara direkt oemottagliga för nya fakta som påvisar att deras religiösa världsbild inte stämmer. Den kognitiva dissonansen blir därmed väldigt påtaglig och då väljer man bort logik, matematik, fysik, kemi, arkeologi och andra vetenskapliga metoder som bevisar en teori, för att det går rätt mot deras religiösa världsbild.
När det kommer till lågutbildade personer är det lättare att förstå varför dessa är faktaresistenta. Har man inte läst om astronomi kan det vara svårt att greppa ett universum av den storleken eller ens att det finns något ovanför molnen som inte innefattar en gud av något slag. Samma gäller personer som är övertygade att chemtrails är giftgas eller metaller som sprids av flygplan för att sänka människors IQ eller förändra klimatet, istället för att det enbart handlar om kondensstrimmor, skapade när ett flygplans varma avgaser kyls ned av den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar.

Så hur ska man bekämpa faktaresistens?

Först och främst gäller det att skolan får de medel de behöver för att kunna bemöta religiöst betingad faktaresistens så att man bryter den onda cirkel som föräldrarna ofta för vidare till sina barn. Men det gäller också att religiösa från konfliktområden får en chans till en mer allmän utbildning så att dessa dels kan integreras i samhället, men också kan förstå att världen inte beskrivs i sin sanna natur i en religiös bok eller av en helig man.
I många fall måste den faktaresistente påminnas att dagens teknologi och världsliga förståelse inte existerade på den tiden bibeln/koranen skrevs och därmed kan inte appliceras för att bevisa en platt jord eller att jorden är universums mittpunkt.

Sen måste politiker inse faran med att ökad faktaresistens innebär att lögner kan få eget liv och därmed hota samhällets grundvalar.
Patrik Hadenius i Forskning och Framsteg anser att:
För att öka tilliten och minska faktaresistensen krävs det mer av många – en grundsyn att forskning och systematiska studier ökar vår samlade kunskapsmassa och ger oss större möjligheter att fatta kloka beslut. Det behövs kunniga och engagerade lärare i skolan och den högre utbildningen. Det behövs pålästa och självständiga journalister, redaktörer och publicister. Vi behöver utbildade och insatta politiker. Många, många fler behöver veta mer.

Idag kämpar ateister och humanister med att försöka bekämpa den religiösa faktaresistensen och dess spridning genom att vara ständigt närvarande på sociala medier, men det är en kamp i motvind där många håller religionsfrihet som något högre än vetenskapliga fakta, att det är viktigare att inte ifrågasätta någons tro än att faktiskt kämpa för vad som är verkligt.

Dock är det sällan man lyckas få någon att inse det absurda i att tro på en platt jord eftersom den etnocentriska tillvaron och motståndet mot fakta hålls för högt.

Är verkligen en religiös etnocentricitet heligare än vikten av att människor blir upplysta om upptäckter och framsteg inom vetenskap, läkekonst, astronomi osv?

Är verkligen religionens tro så viktig att skydda?

Johan Grankvist
Medlem i Ateist Sverige

One thought on “Faktaresistens idag

Lämna ett svar till Betty Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *