Samarbeten

ATSV - Ateist Sverige Förening


ATSV - Ateist Sverige Förening verkar för att ateister ska ha lika fri- och rättigheter som andra uttalade grupper i svensk lag. Genom opinionsbildning och stöd åt ateister samt vara en grundläggande del i en plattform för ateister verkar ATSV för att stärka ateisters rätt i samhället.


 

Bright Magasin


Bright är en fristående humanistisk tidskrift som debatterar religion, sekularitet, yttrandefrihet och politik. Tidningen drivs som ett ideellt projekt och görs av skribenter från bloggar, nätverk och föreningar som på olika sätt, och i vid bemärkelse, bildar opinion mot religiöst förtryck och vidskepelse. Bright är politiskt obunden.